# سیاهکل

روز جهانی نابینایان

 23 مهر روز جهانی عصای سفید مبارک باد     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       درفک خیلی وقت ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 127 بازدید