گروه کوهنوردی عصای سفید

ارگان رسمی کوهنوردان نابینا و کم بینای استان کردستان

روز جهانی نابینایان

 23 مهر روز جهانی عصای سفید مبارک باد     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       درفک خیلی وقت ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 138 بازدید
آبان 96
2 پست
مهر 96
4 پست
شهریور 96
2 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
3 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
5 پست