کوهنوردان کردستانی بر فراز قلل پامیر

 کوهنوردان تواتمند کردستانی آقایان واسع سید موسوی و کاوان محمد زاده موفق شدند طی برنامه ای فشرده و 20 روزه قلل کورژنفسکایا و کمونیزم از مرتفعترین قلل پامیر در کشور تاجیکستان را طی رو زهای 5 و 19 مرداد صعود نمایند. این کوهنوردان جوان و خوش اخلاق برنامه خود را با شعار حمایت از درگذشتگان بمباران شیمیائی سردشت و نجات چشمه بل اجرا نمودند ودر در نظر دارند با صعود به تمام 5 قله مرتفع پامیر نشان ببر برفی را که یه همین منظور اهدا می گردد از آن خود سازند.

 برایشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

/ 0 نظر / 133 بازدید