سرود کوهستان

پائیز آمد

  

پائیز آمد/لا به لای درختان/لانه کرده کبوتر /از تراوش باران/میگریزد

 

خورشید از غم/با تمام غرورش/پشت ابر سیاهی/عاشقانه به گریه /می نشیند

من با قلبی به سپیدی روز/می روم به گلستان/همچو عطر اقاقی/لا به لای درختان می نشینم 

 

شعر هستی/ بر زبانم جاری/پرتوانم آری/می روم در کوه و دشت و صحرا

ره پیمای قله ها هستم من/در کنار یاران/راه خود در طوفان می نوردم

در کوهستان یا  کویر تشنه/یا که در جنگل ها/ ره نوردی شاد و پرامیدم

باشد روزی برسد به جهان / شعر هستی بر لب/جان نهاده بر کف/راه انسان ها را درنوردم

شعر هستی/بودن و کوشیدن/رفتن و پیوستن/از کژی بگسستن/جان فداکردن در راه خلق است

شعر هستی برزبانم جاری/پرتوانم آری/می روم در کوه و دشت و صحرا

 

تقدیم به تمامی اعضاء گروه

کوهنوردی عصای سفید کردستان

 لینک دانلود 

Paeez_Amad_www_teetraj_com_.mp3

/ 0 نظر / 19 بازدید