گروه کوهنوردی عصای سفید کردستان


+ كمكهاي همدلان

همدلان ما

سپاس بیکران خود را نثار عزیزانی می کنیم که با کمکهای مالی و تجهیزاتی ما را در پیشبرد اهدافمان یاری رسانده و می رسانند.

1-  آقای مهندس رامین دقیق

 

2- آقای سیف الله اسعدی

 

3- آقای دکتر مراد حاصلی از شرکت بتن پیش تنیده کردستان 

 

4-آقای ماشا’الله گلزاری از شرکت گام آب کردستان

 

5-آقای مهندس طهماسبی مدیر عامل شرکت پاسار بنای کردستان 

 

6-آقای مرتضی شیروانی مدیرفروشگاه لوازم کوهنوردی شاهو

 

 

 

       حساب جاری شماره

012360881008

یا کارت بانکی شماره

6037997237087573 

اینجانب خالد اسعدی در نزد

بانک ملی شعبه 

 میدان آزادی سنندج

آماده دريافت 

 كمكهاي مالی شما به

 

  گروه كوهنوردي عصاي  سفيد كردستان  

 

 می باشد.