گروه کوهنوردی عصای سفید کردستان


+ فراخوان

فراخوان

از آنجائیکه تا کنون برای گردآوری و ثبت فعالیتهای کوهنوردی نابینایان چه به صورت انفرادی وچه به صورت گروهی اقدام مشخصی صورت نگرفته است از کلیه خوانندگان عزیز  تقاضا داریم کلیه اطلاعات خود را در این زمینه با ذکر تاریخ، اسامی ، نام و مشخصات منطقه اجرای برنامه و در صورت امکان عکسهای برنامه را به آدرس وبلاگ یا ایمیل kaledasady@gmail.com  ارسال فرمائید. امید است با همکاری شما عزیزان بتوانیم نسبت به انتشار تاریخچه فعالیتهای کوهنوردی نابینایان اقدام مؤثری بعمل آوریم.

بدیهی است از نتایج این همکاری علاوه بر تبادل اطلاعات و تجارب ، توسعه فعالیتهای مشترک را نیز به دنبال خواهد داشت.