گروه کوهنوردی عصای سفید کردستان


+ اعضاء

اعضاء هیئت مؤسس گروه:

1-عبدالباقی روشنی 2- فرشاد نصرتی3- ارسلان اعظمی 4- شجاع شیخله 5-خالداسعدی

6-کژال بهمنی 7-بهار حاجی میرزائی                                                                                                                                 عكس برنامه هاي اجرا شده :

آقاي فرهاد وحداني