گروه کوهنوردی عصای سفید کردستان


+ آرم گروه

گرافیست و طراح آرم : آقای حمید زری